nhân sự

  1. P

    Những cách tuyển dụng nhân tài của tập đoàn lớn

    Công tác tuyển dụng nhân sự là một trong những yếu tố đảm bảo thành công của doanh nghiệp, đặc biệt những nhân sự tài năng luôn mang lại những giá trị đóng góp tích cực. Tuy nhiên để có được nhân sự tài năng không dễ vì sẽ có rất nhiều doanh nghiệp nỗ lực chiêu mộ và thường những doanh nghiệp...
  2. Q

    Thủ tục đăng ký nhân sự của văn phòng đại diện nước ngoài cho Fosco

    Em chào anh/chị, Hiện tại em mới vào làm cho một văn phòng dại diện nước ngoài. Anh/Chị ở đây có ai đã từng làm thủ tục đăng ký nhân sự lần đầu tiên cho Fosco không ạ ? Trước đây thì việc đăng ký nhân sự vẫn do Sở công Thương quản lý nhưng giờ đã chuyển thông tin qua cho Fosco .Nhưng bên Fosco...
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video