nhân sự

  1. Q

    Thủ tục đăng ký nhân sự của văn phòng đại diện nước ngoài cho Fosco

    Em chào anh/chị, Hiện tại em mới vào làm cho một văn phòng dại diện nước ngoài. Anh/Chị ở đây có ai đã từng làm thủ tục đăng ký nhân sự lần đầu tiên cho Fosco không ạ ? Trước đây thì việc đăng ký nhân sự vẫn do Sở công Thương quản lý nhưng giờ đã chuyển thông tin qua cho Fosco .Nhưng bên Fosco...