#nhapkhau #hangtonkho #chiphivanchuyen

  1. N

    CHI PHÍ VẬN CHUYỂN HÀNG NHẬP KHẨU

    anh chị cho em hỏi, Em nhập khẩu hàng về có chi phí vận chuyển hàng, chi phí làm thủ tục hải quan, chi phí lưu kho. Khi định khoản hàng nhập em cho luôn tất cả chi phí trên vào TK1561 không thông qua TK1562. Em làm như vậy có được không? vì theo em tìm hiểu mọi người đều cho vào TK1562 cuối...