nhapkhautheodonhang

  1. C

    LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢM CHI PHÍ, THUẾ, MIỄN THUẾ CHO HÀNG NHẬP KHẨU ?

    BẠN NÊN MUA HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC EXWORK ( mua tại nhà máy người bán) Thông thường các doanh nghiệp hay có thói quen mua hàng theo gía CIF hoặc CPT vì cảm thấy an toàn hơn. Tuy nhiên việc này lại hoàn toàn ngược lại với thực tế. - Khi mua hàng tại nhà máy người bán, người mua BIẾT RÕ...