nhờ các bạn giúp

  1. B

    Mong đc sự giúp đỡ của các bạn.

    Giá xe oto civic sản xuất 2007. Nhờ các bạn căn cứ Thông tư 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính tính khấu hao xe từ năm 2007 đến năm 2016, xác định giá trị còn lại của xe giúp mình.thanks. Đưa phương pháp tính dùm mình với nha.