Mỗi tuần một chuyên đề

nội bộ

  1. N

    [Băn khoăn] Kiểm soát nội bộ và tương lai...

    Thật sự mình không biết đăng bài này vào đâu cả vì mình thấy nó không thuộc mục nào trong diễn đàn hết. Số là mình trước giờ làm kế toán nội bộ được khoảng gần 2 năm. Gần đây công ty sắp giải thể thì lúc đó mình cũng được trúng tuyển vào vị trí Kiểm...