nop thue qua mang

  1. D

    Giấy nộp thuế vào NSNN (ộp thuế online, uỷ quyền nộp qua Ngân hàng)

    Em đọc Thông tư 132/2018, Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ, ở "Điều 15. Chứng từ kế toán" có yêu cầu doanh nghiệp phải có "Giấy nộp thuế vào NSNN". Em nộp thuế tại http://nopthue.gdt.gov.vn và uỷ quyền nộp qua Ngân hàng TMCP đã đăng ký. Vậy để đáp ứng được quy định, em lấy đâu ra...
  2. T

    Chữ ký số - giá ưu đãi - hỗ trợ 24/7 - 0974 586 358

    Gửi anh chị kế toán, Em là Thương, chuyên cung cấp dịch vụ CHỮ KÝ SỐ FPT.CA, phần mềm BHXH và Hóa đơn điện tử. Anh chị có nhu cầu mua Chữ Ký Số hoặc các phần mềm điện tử khác vui lòng liên hệ để em tư vấn. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng chữ ký số để nộp thuế hoặc nộp tờ khai có vướng mắc...