nop thue qua mang

  1. P

    Hướng dẫn lên tờ khai - Nộp qua mạng - Lý thuyết cơ bản đến chuyên sâu

    Nhằm chia sẽ có các bạn mới ra trường , các bạn chưa có kinh nghiệm, đang làm kế toán nội bộ nắm được các quy định hiện hành về thuế GTGT, thực hành lập tờ khai trên chứng từ thực tế ... Mình tổ chức Livestream hướng dẫn các bạn 4 buổi tối (free). Để...
  2. D

    Giấy nộp thuế vào NSNN (ộp thuế online, uỷ quyền nộp qua Ngân hàng)

    Em đọc Thông tư 132/2018, Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ, ở "Điều 15. Chứng từ kế toán" có yêu cầu doanh nghiệp phải có "Giấy nộp thuế vào NSNN". Em nộp thuế tại http://nopthue.gdt.gov.vn và uỷ quyền nộp qua Ngân hàng TMCP đã đăng ký. Vậy để đáp ứng được quy định, em lấy đâu ra...