Mỗi tuần một chuyên đề

offline 2017

  1. phantuannam

    Chương trình Offline Webketoan 2017 - Thác Mai (10+11/06/2017)

    Đến hẹn lại lên, BQT Webketoan lại tổ chức Offline giữa năm, năm 2017 này, chúng ta sẽ quay về nơi cách đây 12 năm chúng ta đã tổ chức đi chơi xa lần đầu tiên. Xin gửi đến các bạn trong diễn đàn nội dung offline như sau: CHƯƠNG TRÌNH OFFLINE WEBKETOAN 2017 1. Thời gian: 08g00 ngày 10/06/2017...