ôn thi thuế

  1. Ngô Hải Long

    Topic hỗ trợ tài liệu ôn thi công chức thuế- thảo luận

    Ôn thi công chức thuế: Một số ghi nhớ trắc nghiệm nghiệp vụ thuế. Các bạn chú ý đây là những tài liệu ôn thi công chức thuế vừa cập nhập năm 2017, được update liên tục từ các group lớn, các cô giáo uy tín và các bạn có tâm huyệt (các bạn nhớ click vào để phóng to ảnh xem cho rõ, để load nhanh...