outlook

  1. S

    [HELP] Lỗi hiển thị email trong Outlook 2010

    Chào các anh chị, Mình dùng Windows 7 và Outlook 2010, ban đầu Outlook mình dùng bình thường, các email đã đọc mình phân loại cho vào các folder khác nhau. Trong inbox chỉ còn lại vài email chưa phân loại. Sau khi cài lại Win và Outlook 2010 (có backup file outlook), thì phát sinh lỗi các email...