pháp trị

  1. T

    Trường hợp nào được áp dụng chế tài phạt vi phạm

    Trường hợp nào được áp dụng chế tài phạt vi phạm Hiện nay, chế tài phạt vi phạm là một trong những chế tài được các bên sử dụng khá phổ biến trong hợp đồng thương mại. Vậy trường hợp nào được áp dụng chế tài phạt vi phạm? Chế tài phạt vi phạm là gì? Phạt vi phạm hợp đồng là hình thức chế tài do...