phát hành hóa đơn

  1. Webketoan Hub

    Thay đổi đơn vị cung ứng phần mềm lập HĐĐT phải gửi thông báo phát hành mới

    Công văn số 1950/TCT-CS ngày 4/6/2021 của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9588/CTHN-TTHT ngày 31/03/2021 của Cục Thuế TP Hà Nội về hóa đơn điện tử. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến, như sau: Tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày...
  2. ketoana2

    Vì sao hóa đơn đã phát hành đúng quy định nhưng tra cứu không thấy?

    Vì sao hóa đơn đã phát hành đúng quy định nhưng tra cứu không thấy? Trực tiếp là gì? Cơ quan quản lý thuế trực tiếp? Theo quy định của luật thuế thì trước khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn thì phải: “Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm...