phieuchi

  1. D

    KÝ PHIẾU CHI NHƯ THẾ NÀO KHI CTY CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI?

    A/C cho em hỏi vấn đề này với ạ, Chị em mở cty nhưng chỉ có một mình chị em làm thôi Phiếu chi phải ký như thế nào khi chỉ có một người là người đại diện theo pháp luật, vì trên phiếu chi có mục chữ ký của: "giám đốc, kế toán trưởng, thủ quỹ, người lập phiếu". Còn mục "người nhận tiền" thì đã rõ...
  2. V

    Cách ghi phiếu chi

    Anh/Chị giải thích giúp em vấn đề này. Vd: Phiếu chi đó chi tiền cho HĐ số 0003467, em thấy có người ghi là "Kèm theo: 0003467 chứng từ gốc.", như vậy là đúng hay sai? Theo em thì mình phải ghi "Kèm theo: 1 chứng từ gốc", hoặc "Kèm theo: 1 chứng từ gốc số 0003467."