phím tắt excel

  1. S

    Thống kê các phím tắt đắt giá trong Microsoft Excel

    1. Phím tắt Excel 2007, Excel 2010 điều hướng trong bảng tính: Các phím Mũi Tên: Di chuyển lên, xuống, sang trái, hoặc sang phải trong một bảng tính. Page Down / Page Up: Di chuyển xuống cuối bảng tính/ lên đầu của bảng tính. Alt + Page Down / Alt + Page Up: Di chuyển màn hình sang phải/ trái...
  2. Q

    Share For All : 9 Keyboard Shortcuts to Save Time in Excel