phần mềm bán hàng vnuni

  1. hai2hai

    Other Quản trị cửa hàng bán lẻ bằng quy trình chuyên nghiệp

    QUẢN TRỊ CỬA HÀNG BÁN LẺ BẰNG QUY TRÌNH CHUYÊN NGHIỆP Trong môi trường bán lẻ hiện đại ngày nay, nhất là sau khi có sự thâm nhập từ các chuỗi bán lẻ của nước ngoài thì thị trường bán lẻ trong nước trở nên có tính cạnh tranh rất khốc liệt. Các cửa hàng bán lẻ truyền thống muốn tồn tại và phát...
  2. hai2hai

    Tư vấn: Quản trị chuỗi cửa hàng - Điều kiện cần và đủ

    Kinh doanh theo dạng chuỗi cửa hàng phát triển nhanh tại thị trường Việt Nam trong những năm gần đây. Bằng nhiều phương thức như tự mở rộng hệ thống, thông qua nhà phân phối độc quyền, nhượng quyền thương mại, doanh nghiệp (DN) có thể tăng độ phủ, ít nhất về mặt nhận diện thương hiệu. Tuy nhiên...