phần mềm erp

 1. OMEGA ERP

  OMEGA.Dashboard : Phân tích dữ liệu đa chiều cho doanh nghiệp

  Hoàn toàn hiểu rằng việc quản lý tài chính doanh nghiệp không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chính vì lẽ đó, OMEGA muốn giới thiệu sản phẩm “DASHBOARD – Phân tích tài chính” với bạn, sản phẩm đã được phát triển với sự kết hợp hoàn hảo giữa số liệu kế toán sẵn có của bạn và sức mạnh của nền tảng...
 2. MISA online

  Giữa ERP và các phần mềm quản lý rời rạc, doanh nghiệp nên dùng cái nào?

  Sự khác biệt điển hình giữa phần mềm erp so với các phần mềm quản lý rời rạc khác (ví dụ phần mềm tính lương, quản lý nhân sự , phần mềm kế toán,...) là tính tích hợp mọi hoạt động của doanh nghiệp. Trên thực tế, việc sử dụng một phần mềm ERP sẽ phức tạp hơn so với các phần mềm quản lý đơn lẻ...
 3. lehungcrm

  Phần mềm quản lý doanh nghiệp xây dựng

  Doanh nghiệp xây dựng mỗi khi thực hiện một dự án đều cần vốn đầu tư lớn, thời gian thi công dài với nguồn nhân lực và trách nhiệm trực tiếp thường thay đổi. Vì lẽ đó mà việc quản lý luôn đòi hỏi phải chặt chẽ và hiệu quả hơn bao giờ hết. Nhưng đa số lại vẫn đang dùng cách quản lý thủ công nhiều...