phần mềm quản lý kho miễn phí

  1. H

    ERP Phần mềm quản lý kho miễn phí, đơn giản dễ dùng nhất

    Phần mềm quản lý kho GM Sales (Sales management) được phát triển dựa trên nhu cầu thiết yếu về quản lý thông tin hàng hóa, khách hàng… của các cửa hàng, doanh nghiệp. Chức năng chính trong phần mềm - Quản lý thông tin danh mục khách hàng, nhà cung cấp, hàng hóa, kho hàng, loại hàng hóa,… Chức...
  2. T

    Phần mềm quản lý kho miễn phí [đơn giản dễ sử dụng]

    Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn file quản lý kho trên excel, hoàn toàn miễn phí. Sẽ giúp cho các doanh nghiệp chưa có điều kiện ứng dụng phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp, sẽ có một công cụ quản lý kho hữu ích. Dưới đây là các tính năng của file quản lý kho: Hệ thống danh mục: Danh mục...