phần mềm quản lý kho miễn phí

  1. T

    Phần mềm quản lý kho miễn phí [đơn giản dễ sử dụng]

    Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn file quản lý kho trên excel, hoàn toàn miễn phí. Sẽ giúp cho các doanh nghiệp chưa có điều kiện ứng dụng phần mềm quản lý kho chuyên nghiệp, sẽ có một công cụ quản lý kho hữu ích. Dưới đây là các tính năng của file quản lý kho: Hệ thống danh mục: Danh mục...