phần mềm quản lý nhân sự tiền lương

  1. T

    Vai trò của lương cảm xúc trong công tác quản lý nhân sự hiệu quả

    “Lương cảm xúc” không phải là một khái niệm quá mới mẻ, nhưng là một thành tố quen thuộc vô cùng quan trọng trong công tác quản lý nhân sự tiền lương, vậy lương cảm xúc thật sự là gì? Lương cảm xúc là một phần nằm trong gói chi lương, bổ sung thêm giá trị cảm xúc và mang lại lợi ích cao hơn cho...
  2. T

    HRM Các tính năng ưu việt trên phần mềm quản lý nhân sự tiền lương IBOM.HR

    Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương IBOM.HR có thể được ứng dụng triển khai thành công trong mọi tổ chức ở mọi quy mô, từ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đến những tập đoàn lớn. Việc sử dụng phần mềm giúp đơn giản hóa quy trình thủ công rườm rà, phức tạp tại doanh nghiệp. Nhờ đó, doanh nghiệp tiết...