phongdantoc kinh nghiệm

  1. K

    Lập nhóm trao đổi kinh nghiệm

    Em làm bên Phòng dân tộc huyện. Có nhiều cái em ko hiểu hết được mong các bác làm chung trong phòng ban này kết bạn chiia sẻ kinh nghiệm giúp e với ạ