phục hồi file word 2013

  1. N

    Chia sẻ: Hướng dẫn phục hồi file word 2013 chưa lưu nhanh chóng

    Khi soạn thảo văn bản bạn luôn phải thực hiện thao tác Ctrl + S để save lại là thao tác cần thiết để tránh việc mất dữ liệu khi không máy mất điện hoặc máy tính hỏng đột ngột... Tuy nhiên, nếu không may bạn chưa kịp lưu file mà máy tính trục trặc dữ liệu của bạn bị mất, đừng lo quá nhiều, cùng...