phucloi

  1. yurim

    Phụ cấp- phúc lợi khống chế

    Các anh chị cho em hỏi chỗ này 1 xíu ạ. "2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm: … 2.30. Các khoản chi không tương ứng với doanh thu tính thuế, trừ các khoản chi sau: … - Khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động như: chi đám hiếu, hỷ của...