quản lý ban hàng excel

  1. S

    ỨNG DỤNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG BẰNG EXCELL - ĐƠN GIẢN - DỄ SỬ DỤNG

    ỨNG DỤNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG BẰNG EXCELL - ĐƠN GIẢN - DỄ SỬ DỤNG (*)Chức năng: - Quản lý thông tin đối tác: Khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên. - Quản lý các đơn hàng nhập kho, xuất kho. - Tạo các phiếu nhập hàng - xuất hàng. - Thống kê nhập - xuất - tồn. - Báo cáo doanh số. - Báo cáo hàng tồn...