quản lý chuỗi cửa hàng

  1. hai2hai

    Tư vấn: Quản trị chuỗi cửa hàng - Điều kiện cần và đủ

    Kinh doanh theo dạng chuỗi cửa hàng phát triển nhanh tại thị trường Việt Nam trong những năm gần đây. Bằng nhiều phương thức như tự mở rộng hệ thống, thông qua nhà phân phối độc quyền, nhượng quyền thương mại, doanh nghiệp (DN) có thể tăng độ phủ, ít nhất về mặt nhận diện thương hiệu. Tuy nhiên...