quản lý hóa đơn

  1. Mrtrinhhp

    Hướng dẫn lấy mật khẩu trang “hoadondientu.gdt.gov.vn”

    Hiện nay, Tổng cục thuế đang vận hành cổng thông tin Hóa đơn điện tử tại địa chỉ https://hoadondientu.gdt.gov.vn, phục vụ các công tác tra cứu, lưu trữ của hóa đơn điện tử theo ND123. Tuy nhiên có nhiều bạn chưa biết đến trang này và có thể đã quên mật khẩu mà Tổng cục thuế cấp cho để đăng nhập...