quản lý

  1. I

    Nhận Thiết Lập Bộ Máy Công Ty

    Kính Chào Anh, Chi. Hiện em có nhận tư vấn thiết lập cách làm việc cho các phòng ban theo tiêu chuẩn ISO, GMP . Anh, Chị nào còn đang kẹt trong vòng luẩn quẩn làm thế nào để vận hành thông suốt bộ máy Công Ty thì liên hệ Em nha. Em hiện là GIÁM ĐỐC VẬN HÀNH của một công ty sản xuất Mỹ Phẩm. Cùng...