Mỗi tuần một chuyên đề

quang cao google

  1. B

    Phân bổ Hoá đơn "Quảng cáo truyền thông trên Google" như thế nào?

    Dạ, em xin chào các anh chị ạ, gần đây công ty em có chạy 1 số quảng cáo trên Google và có hoá đơn VAT 10%, nhưng em mới làm kế toán nên không biết phải hạch toán như thế nào ạ, có hoá đơn không ghi thời gian quảng cáo, có cái ghi mấy tháng (từ ngày...đến ngày....). Vậy em mong các anh chị kế...