quyết toán thuế tncn

  1. N

    Hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài

    Xin chào cả nhà! Em là thành viên mới ạ! Sắp tới công ty e phải quyết toán thuế tncn thay cho các nhân viên là người nước ngoài, Những nhân viên này có thu nhập tiền lương tiền công ở cả 2 nơi( Việt Nam và nước ngoài) Các anh/ chị cho e hỏi: Hồ sơ quyết toán thuế tncn cho các cá nhân này e cần...