rà soát sổ bhxh

  1. H

    Lưu ý về việc rà soát trả sổ BHXH cho người lao động tại TP Hồ Chí Minh

    Liên quan đến việc rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động tại TP. HCM, Công văn 817/BHXH-CST ngày 24/4/2018 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc hướng dẫn bổ sung công tác rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động có một số lưu ý sau: - Doanh nghiệp chỉ nộp các sổ BHXH chưa được rà soát (sổ BHXH...