sửa chữa nhà mượn làm xưởng sản xuất

  1. D

    Thắc mắc về góp Vốn chủ sở hữu.

    Các bạn cho mình hỏi 02 vấn đề, 1.Công ty mình là công ty TNHH MTV được cấp GPĐKKD vào cuối tháng 6/2017, VĐL đăng ký thành lập 1,9 tỷ đồng nhưng thực tế đến cuối tháng 8/2017 mới góp được 300 triệu đồng bằng tiền mặt. Và sang tháng 9/2017 công ty mới chính thức đi vào hoạt động và có doanh...