sửa chữa nhà mượn làm xưởng sản xuất

  1. MR LẬP

    Quy trình sửa chửa nhà xưởng

    Nhà xưởng hay xuống cấp, nhưng quy trình sữa chữa nhà xưởng làm nhiều người băn khoăn, sau đây là quy trình sửa chửa nhà xưởng điển hình. MINH HỌA MỘT NHÀ XƯỞNG ĐIỂN HÌNH: Tiếp nhận nhà xưởng đã xuống cấp Thay mái tôn cho nhà xưởng Đắp viền mái tôn bằng bê tông Thi công gia cố các mối nối...
  2. D

    Thắc mắc về góp Vốn chủ sở hữu.

    Các bạn cho mình hỏi 02 vấn đề, 1.Công ty mình là công ty TNHH MTV được cấp GPĐKKD vào cuối tháng 6/2017, VĐL đăng ký thành lập 1,9 tỷ đồng nhưng thực tế đến cuối tháng 8/2017 mới góp được 300 triệu đồng bằng tiền mặt. Và sang tháng 9/2017 công ty mới chính thức đi vào hoạt động và có doanh...