sai hóa đơn

  1. anhtrungacc

    Hóa đơn xuất năm 2021 đã ghi sổ, năm 2022 phát hiện ra sai

    Xin chào cả nhà Tôi có trường hợp này xin ý kiến và chia sẻ của a/c/e Cty tôi kinh doanh xe ô tô, tháng 12/2021 tôi có xuất 1 hóa đơn bán xe cho khách hàng A (đã kê khai Thuế và ghi nhận doanh thu năn 2021); tháng 2/2022 (khách có việc nên chưa đăng ký được xe) phát hiện ra nhầm tên khách hàng...