sai lầm erp

  1. Phần mềm FAST

    11 sai lầm ERP phổ biến và cách tránh khỏi chúng

    Các giám đốc công nghệ thông tin (CNTT) ngày nay đang có nhiều phương án khác nhau khi lựa chọn giải pháp ERP. Từ các hệ thống on-premise (phần mềm cài riêng) tới phần mềm chạy trên nền điện toán đám mây hay giải pháp chuyên biệt theo ngành. Những người ra quyết định có thể cảm thấy quá tải khi...