sales contract

  1. A

    Tuyển dụng Nhân viên kinh doanh (có lương cứng)

    Mở rộng kinh doanh Công Ty DVĐT Phúc Thịnh cần tuyển NHÂN VIÊN KINH DOANH (lĩnh vực thiết bị di động) - Tư vấn sản phẩm, chăm sóc khách hàng đại lý qua điện thoại - Lên đơn hàng, giám sát đơn hàng. - Giải quyết thắc mắc, khiếu nại của khách hàng - Thực hiện các báo cáo về hoạt động bán hàng Yêu...
  2. K

    thanh toán trả trước không theo Sales Contract

    xin nhờ các tiền bối có kinh nghiệm về lĩnh vực xuất nhập khẩu giúp đỡ vấn đề là việc thanh toán trả trước cho đối tác nước ngoài theo TTR, tổng giá trị cần thanh toán là 132,600.00USD, thanh toán lần 1 là 37,600USD (cái này trong hợp đồng có ghi rõ) đoạn này trong hợp đồng bằng tiếng anh là...