sap

  1. N

    ERP Phần mềm quản lý tổng thể doanh nghiệp ERP SAP

    Đơn giản mà mạnh mẽ, SAP Business One có thể đóng vai trò là một ứng dụng quản lý doanh nghiệp cơ sở của bạn. Ứng dụng SAP Business One cốt lõi cung cấp tất cả các tính năng bạn cần để điều hành doanh nghiệp của mình, ngoài ra còn đưa ra một số tính năng đặc biệt khác. Nếu cần thiết, bạn thậm...