scroll excel

  1. tom_tep

    Em muốn làm các Option trên tiêu đề và Scroll phần nội dung Trong Excel

    Em chào các anh chị. E muốn làm các option trên tiêu đề của excel và phần tiều đề này cố định. Còn phần nội dung bên dưới trong excel thì e muốn scroll. Có Anh chị nào hướng dẫn e với ạ. E cảm ơn ạ.