so cua bang ke trong hoa don bi viet lai

  1. L

    viết sai hoá đơn đỏ bị huỷ (hoá đơn có kèm bảng kê), viết lại hoá đơn thì bảng kê sẽ có số ntn?

    Cho em hỏi các pro chút. Tháng 11 em viết hoá đơn đỏ số 150 có kèm bảng kê số 30 nhưng hoá đơn đó bị lỗi và bị huỷ, giờ tháng 12 em phải viết lại hoá đơn đỏ có số hoá đơn là 200 nhưng chưa biết bảng kê sẽ mang số 30 hay là số 70 của thời điểm hiện tại ạ. Mong giúp đỡ em gấp. Thanks!