sơn nhà

  1. hoang9xx

    [hỏi] cách hạch toán: làm thế nào cho hợp lý?

    Công ty em vừa nhận thêm mảng sơn, em làm kế toán bán hàng kiêm pha màu sơn cho khách. công ty em sử dụng phần mềm misa 2017. hiện tại em chưa biết nên làm thế nào với phần chất màu em đổ vào máy pha màu, vì đổ là đổ cả lon chất màu một nhưng tuỳ vào màu mình chọn máy sẽ định lượng rồi tự tính...