tỷ giá

  1. H

    Chênh lệch tỷ giá mua bán ngoại tệ.

    Chào các anh chị em, Mình mới chuyển sang công ty mới. Có nghiệp vụ chuyển tiền nội bộ từ tk USD sang tk VNĐ, ví dụ chuyển 10.000 USD và đồng tiền hạch toán là USD kế toán hạch toán như sau: (tỷ giá vietcom bank ngày 08/05/2017 mua 1/22.695, bán 1/22.765) N1122: 9.962,644 tỷ giá 1/22.765 (ngân...