tỷ lệ an toàn

  1. mulan

    Tỷ lệ Dư nợ cho vay khách hàng/Tổng vốn huy động (LDR)

    Cả nhà cho em hỏi: Theo quy định của thông tư 36 về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, ngân hàng TMCP phải có tỷ lệ LDR không quá 80%, nhưng sao có ngân hàng công bố số liệu hàng quý với tỷ lệ LDR cao hơn (ví dụ như Vietinbank quý 3/2016 có tỷ lệ LDR là...