tài liệu acca

  1. ACV

    ACCA STUDY HUB - CỔNG TÀI LIỆU MIỄN PHÍ QUA MyACCA

    ACCA STUDY HUB - CỔNG TÀI LIỆU MIỄN PHÍ QUA MyACCA Từ tháng 9/2021 ACCA cho ra mắt - cổng tài liệu miễn phí ACCA Study Hub dành cho tài khoản ACCA Student với các môn Cấp độ Chuyên nghiệp Chiến lược ( SBL, SBR, AFM/P4, APM/P5, ATX/P6, AAA/P7) Tiếp nối thành công đó - Từ ngày 13/12/2021, ACCA...