tài liệu tiếng trung

  1. M

    AE cho tôi xin ít tài liệu tiếng trung kế toán với, có thêm chút giao tiếp càng OK nhé.

    đang làm kế toán cho cty khựa mà vố từ vựng ít quá. ae có tài liệu nào không cho tôi tham khảo với ạ :(