tài sản

  1. N

    Tài sản cá nhân

    Chào mọi người Mình muốn hỏi là cty của mình thành lập với vốn điều lệ 1 tỷ, mình giả sử rằng cty mình thiếu nợ 500tr và mình cũng không có khả năng trả 500tr đó, như vậy thì có ép buộc mình bán nhà bán cửa nói chung là tài sản cá nhân của mình để trả hết nợ không?? Cty mình là cty TNHH 1 thành...
  2. D

    Khấu hao chi nhánh cửa hàng

    Mọi người ơi cho mình hỏi, công ty mình mở chi nhánh cửa hàng và là kế toán phụ thuộc cty mẹ, tháng 3 ký hợp đồng xây dựng sửa chữa hết 700 triệu, có hóa đơn hợp đồng đầy đủ, đến tháng 6 cửa hàng đóng cửa, vậy khoản chi phí xây dựng sửa chữa có được khấu hao ko, nếu khấu hao đưa vào 242 và chia...