tất toán sổ bhxh

  1. Q

    Hỏi về thủ tục tất toán sổ BHXH

    Mình đóng BHXH đã được 8 năm, hiện nay do đặc thù công việc (kinh doanh tự do) nên mình không tham gia đóng BHXH nữa. Mình muốn hỏi là có quy định nào về thủ tục tất toán sổ BHXH không, nhờ mọi người tư vấn. Xin cảm ơn.