thang máy

  1. T

    Hỏi ý kiến về kế toán

    A chị cho em hỏi Công ty e làm về lĩnh vực lắp đặt thang máy.Công ty e có thuê 1 bên cty khác lắp đặt thang máy,nhưng trong quá trình lắp đặt thì công ty được công ty e thuê phá hợp đồng.Bây giờ công ty e phải thuê thợ ngoài là công trình.chi phí thợ ngoài công ty e tự chi trả công ty lắp đặt...