thành lập doanh nghiệp tư nhân

  1. Nam Việt Luật

    Thành lập doanh nghiệp tư nhân

    Sau thời gian cân nhắc, bạn quyết định chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân. Nhưng để thành lập doanh nghiệp tư nhân thì thủ tục của loại hình này là gì? Hồ sơ bao gồm những gì? Trình tự các bước ra sao? Hãy cùng Nam Việt Luật tìm hiểu nhé! SƠ LƯỢC VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Theo Luật...