thay đổi chủ sở hữu

  1. S

    Thay đổi chủ sở hữu công ty

    Chào mọi người: vui lòng cho mình hỏi nếu muốn thay đổi chủ sở hữu công ty và người đại diện pháp luật cần làm những thủ tục gì đối với thuế ? chân thành cám ơn
  2. N

    Quyết toán thuế sau khi thay đổi chủ sở hữu Cty?

    Hi, Anh chị cho mình hỏi Cty thành lập năm 2012 sau đó đến năm Tháng 1 - 2016 thì mình đăng ký thay đổi chủ sở hữu Cty và Đại diện PL và Giám đốc qua cho em mình. Vậy khi thuế xuống quyết toán thì từ năm 2012 cuối năm 2015 thì mình có phải lên giải trình những thông tin không? Xin cảm ơn