#thaydoidiadiem #kinhdoanh #ketoan #phaply

  1. anhanhhh

    Thay đổi địa chỉ kinh doanh

    Dear anh/chị! Em đang cần thay đổi địa chỉ kinh doanh cùng quận, con dấu công ty vẫn là địa chỉ cũ. E có tìm hiểu thì được biết là thay đổi cùng quận thì k cần thay đổi mẫu dấu, vậy thì hóa đơn e còn mà muốn sử dụng tiếp thì chỗ địa chỉ đó nên làm sao ạ?