thẻ bhyt

  1. phantuannam

    Lưu ý về thẻ BHYT mới

    Hiện nay, mẫu thẻ BHYT đã không còn ghi thời hạn như trước đây nữa, nên cả nhà chú ý: 1. Đóng tiền bảo hiểm đúng thời gian quy định để thẻ gia hạn tự động 2. Quá 30 ngày mà không đóng tiền BHYT thì thẻ hổng còn giá trị sử dụng, đóng tiền thì lại tiếp tục có giá trị, hệ thống giám sát cắt luôn...