thời điểm xuất hóa đơn

  1. E-invoiceVn

    Thời điểm xuất hóa đơn hợp pháp

    Tại Điều 4, Thông tư 68/2019/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định cụ thể thời điểm xuất hóa đơn hợp pháp đối với từng trường hợp rất cụ thể. Trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ hoặc giao hàng nhiều lần, bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ Đối với trường hợp này, thời điểm xuất hóa đơn...
  2. Y

    Xuất hóa đơn sai thời điểm

    Xin chào các bạn , Tôi Thái Sơn đây Trong bài viết ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn chủ đề " Xuất hóa đơn sai thời điểm trong doanh nghiệp xây dựng " . Chủ đề này sẽ giúp các bạn đang vướng mắc có thể gỡ được và tìm ra giải pháp cho doanh nghiệp của mình , đồng thời giúp các bạn kế toán...