thông tin chi nhánh; đăng ký chi nhánh

  1. T

    Đăng ký thông tin Chi nhánh

    Chào anh/chị! Cho em hỏi, Công ty em ở Hà Nội, thành lập thêm chi nhánh ở Hải Phòng đã nộp thuế ở Hải Phòng, giờ em có phải làm thông báo gì với Chi cục Thuế ở Hà nội ko ạ?