thuế gigt

  1. Q

    hỏi về xuất hóa đơn

    Công ty em thuộc dạng gia đình, lầu 1 là công ty tnhh, lầu 2 là cà phê giờ có thêm dịch vụ ăn uống như nhà hàng. Nếu khách ở lầu 2 muốn xuất hóa đơn ăn uống thì công ty em có thể xuất luôn được không ạ. Tại giám đốc muốn công ty kiêm luôn xuất hóa đơn. Và nếu xuất được thì có phải chỉ cần bổ...