thu hồi công nợ

  1. N

    Thu hồi công nợ là trách nhiệm của nhân viên KD hay kế toán

    Chào các anh chị Em đang làm kế toán một công ty dịch vụ, công ty chưa lớn nên không có bộ phận thu hồi công nợ riêng. Theo các anh chị thì lúc này việc thu hồi công nợ sẽ là trách nhiệm của kế toán hay NVKD ak ?