thu hồi công nợ

  1. N

    Thu hồi công nợ là trách nhiệm của nhân viên KD hay kế toán

    Chào các anh chị Em đang làm kế toán cho công ty dịch vụ chuyển nhà NguyenloiMoving.Vn, chị nào chuyển nhà nhiều chắc quen thuộc. Em có một thắc mắc là công ty chưa lớn nên không có bộ phận thu hồi công nợ riêng. Theo các anh chị thì lúc này việc thu hồi công nợ sẽ là trách nhiệm của kế toán...